List Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości w sprawie oburzającej publikacji TVN24

14 października 2016 r. Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Etyki Mediów list w sprawie oburzającej publikacji TVN24.

Szanowni Państwo!

Wolność to także odpowiedzialność. W sposób szczególny ciąży ona na mediach, które ciesząc się pełną swobodą działania, mają jednocześnie wielki wpływ na opinię publiczną. A to zobowiązuje do rzetelności, uczciwości i etycznego postępowania. Wynika to również z szacunku i uczciwości wobec czytelników, słuchaczy i widzów. W moim przekonaniu zabrakło tego w wyemitowanym 12 października 2016 r. w telewizji TVN24 programie „Czarno na białym”.

W materiale zatytułowanym „Majątek na pokaz”, a poświęconym upublicznianiu oświadczeń majątkowych sędziów, telewizja TVN24 zaprezentowała wypowiedzi zamaskowanego mężczyzny ze zniekształconym elektronicznie głosem, którego przedstawiła następująco: „Spotkaliśmy człowieka, który kiedyś był wysoko w hierarchii trójmiejskiego półświatka. Niejednokrotnie sądzony i skazywany na kary więzienia”.

„Wysoko postawiony w hierarchii półświatka” rozmówca TVN24, występując w charakterze eksperta, opowiadał, że skutkiem upubliczniania oświadczeń majątkowych sędziów będą dokonywane na nich i na ich rodzinach napady i morderstwa. Wypowiedzi tego przestępcy zestawiono na równi z opiniami takich osób, jak były prezes Trybunału Konstytucyjnego prof. Andrzej Zoll, Waldemar Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa, a także podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, dr Marcin Warchoł. Wiceminister – a zapewne także pozostali rozmówcy TVN24 – nie został uprzedzony, że udzielając komentarza dziennikarzom stacji, wystąpi w programie obok kryminalisty.

Przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt, który wprowadza jawność oświadczeń majątkowych sędziów – na wzór oświadczeń składanych przez parlamentarzystów czy urzędników (też niejednokrotnie podejmują decyzje naruszające wielomilionowe interesy), ma pomóc w zwalczaniu korupcji. Jest odpowiedzią na problem, na który już wiele lat temu zwracała uwagę Najwyższa Izba Kontroli, sygnalizując nieprawidłowości m.in. w sędziowskich oświadczeniach majątkowych. To także realizacja zaleceń Grupy Państw Przeciwko Korupcji Rady Europy.

Projekt wywołuje różne komentarze: od krytyki, jaką prezentuje np. pan Waldemar Żurek z Krajowej Rady Sądownictwa, po opinie w rodzaju tej, której dała ostatnio wyraz pani sędzia Barbara Piwnik w wywiadzie dla dziennika „Rzeczpospolita”. „Dlaczego mam się obawiać oświadczenia majątkowego” – pytała, tłumacząc, że tam, gdzie mieszka: „od ćwierćwiecza, wszyscy wiedzą, czym jeżdżę, w czym chodzę, jak żyję (…) Skoro jako sędziowie sprawujemy władzę, to musimy brać pod uwagę to, że ci, nad którymi ją sprawujemy, będą chcieli nas kontrolować i oceniać”.

Jestem otwarty na dyskusję. Mój głęboki sprzeciw budzi jednak wykorzystywanie w publicznej dyskusji wypowiedzi kryminalistów i traktowanie ich jako autorytety. Z jeszcze większym oburzeniem przyjmuję próbę zastraszania w ten sposób środowiska sędziowskiego.

Czy dla telewizji TVN24, która promuje się hasłem „Cała prawda całą dobę”, będzie już regułą zapraszanie do programów i publicystycznych dyskusji „praktyków” w osobach kryminalistów? Czy projekt zaostrzenia kar za gwałty będą od tej pory recenzować w tej stacji przestępcy seksualni – np. „ekspert” Trynkiewicz? A może w postępowaniach w sprawie dzikiej reprywatyzacji – oszuści zajmujący się wyłudzaniem kamienic? Czy takie postępowanie mieści się jeszcze w kategoriach etyki dziennikarskiej?

Bardzo proszę Państwa o zajęcie stanowiska w tej bulwersującej dla mnie sprawie.

Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny

źródło: ms.gov.pl

Minister Zbigniew Ziobro prezentuje projekt dotyczący walki z niepłaceniem alimentów

zz-16-09Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowelizacji Kodeksu karnego. Nowe rozwiązania mają umożliwić skuteczne egzekwowanie obowiązku alimentacyjnego.

Dzieci są największym dobrem każdego społeczeństwa. Obowiązek chronienia ich i otaczania opieką spoczywa nie tylko na rodzicach, lecz także na państwie. Stanowi o tym konstytucja. W tym kontekście zagadnieniem o doniosłej wadze społecznej jest realizacja obowiązku alimentacyjnego. To ważny problem, który do tej pory nie był właściwie rozwiązany.

– W porównaniu z rozwiązaniami, które obowiązują w wielu krajach europejskich, a związane są z egzekwowaniem podstawowych obowiązków rodziców wobec własnych dzieci, obecne polskie przepisy są wyjątkowo niedoskonałe i dziurawe. Stanowią szeroką furtkę, raj dla cwaniaków i kombinatorów, którzy – kierując się złą wolą – nie chcą partycypować w wychowaniu własnego dziecka – mówił na konferencji Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

czytaj dalej …

Jawne sędziowskie oświadczenia majątkowe

Rada Ministrów na poniedziałkowym posiedzeniu (5 września 2016 r.) przyjęła projekt ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki oraz niektórych innych ustaw, przygotowany pod kierownictwem Zbigniewa Ziobro Ministra Sprawiedliwości.

Nowela zakłada jawność oświadczeń majątkowych sędziów – obowiązek ich publikowania w Biuletynie Informacji Publicznej. Projektowane wydłużenie terminu, w którym można wszcząć postępowanie dyscyplinarne oraz wydłużenie terminu przedawnienia spowoduje, że wymierzenie kary dyscyplinarnej wobec sędziego będzie możliwe aż do upływu terminu przedawnienia dyscyplinarnego, tj. w ciągu 8 lat od chwili popełnienia czynu. Zgodnie z przyjętymi przez rząd przepisami łatwiej będzie złożyć skargę na przewlekłość postępowania i uzyskać wysoką rekompensatę.

czytaj dalej …

Wiceminister Patryk Jaki z wizytą w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim

pj

Funkcjonowanie oddziału dla więźniów tzw. niebezpiecznych, centrala sterowania, systemy zabezpieczeń techniczno-ochronnych, to główne tematy jakimi interesował się Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki podczas wizyty złożonej w dniu 24 sierpnia br. w AŚ w Piotrkowie Trybunalskim.

czytaj dalej …

Po interwencji Ministra Sprawiedliwości dziecko wróciło do matki

zz

– Trudno sobie wyobrazić, co czuje matka nowonarodzonego dziecka, która nie może nawet tego dziecka zobaczyć, nie może go nakarmić, przytulić, a być może sądzi, że ktoś odebrał jej na zawsze jej ukochane dziecko – mówił podczas dzisiejszego briefingu Zbigniew Ziobro Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny.

czytaj dalej …

Zbigniew Ziobro zapowiada, że śledztwo w sprawie zabójstwa Jolanty Brzeskiej zostanie podjęte

W dniu 19 sierpnia 2016 roku Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zapowiedział podjęcie śledztwa w sprawie zabójstwa Jolanty Brzeskiej. Przez lata walczyła ona o prawa lokatorów kamienic przejmowanych w Warszawie przez kupców roszczeń. Jej zwęglone zwłoki zostały znalezione przez przypadkowego spacerowicza w dniu 01 marca 2011 roku pod Lasem Kabackim w Warszawie. Kobieta została spalona żywcem.

– Zrobimy wszystko co jest możliwe, aby ta sprawa została wnikliwie zbadana i wyjaśniona. Sprawcy takich okrutnych zbrodni jak ta nie mogą czuć się bezkarni i spać spokojnie – zapowiedział Prokurator Generalny. Zaznaczył przy tym, że w najbliższych dniach zostanie podjęta decyzja, do której prokuratury zostanie przekazane to postępowanie. – Będzie ono prowadzone przez najlepszych prokuratorów i funkcjonariuszy policji – wskazał Zbigniew Ziobro.

czytaj dalej …

Ochrona dobrego imienia Polski

zz - kara za polskie obozy

Rząd przyjął na wtorkowym (16 sierpnia 2016 r.) posiedzeniu przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt ustawy chroniącej dobre imię Polski. Używanie kłamliwych określeń w rodzaju „polskie obozy koncentracyjne”, „polskie obozy zagłady” czy „polskie obozy śmierci” ma być przestępstwem, za które grozi kara do trzech lat więzienia. Oszczercy narażą się też na pozwy wytaczane na drodze cywilnej przez IPN i organizacje pozarządowe.

– Nie możemy ograniczać się tylko i wyłącznie do protestów werbalnych. Polski rząd, w imieniu którego tu dzisiaj występuję, w imieniu Pani Premier, ma do zakomunikowania i Polsce, i światu to, że z całą powagą będziemy traktować znieważanie i pomawianie dobrego imienia Polski, ale i tych pokoleń Polaków, których szczególnie dotknęła tragedia i cierpienie spowodowane przez napaść Niemiec nazistowskich – mówił dzisiaj w trakcie konferencji prasowej Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

czytaj dalej …

Odpowiedź Zbigniewa Ziobro na list Adama Bodnara

Szanowny Panie Rzeczniku,

dziękuję za Pański list z 29 lipca 2016 roku. Doceniam i podzielam Pańską troskę o to, aby nikt nie był dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. Wielokrotnie – jako poseł na Sejm i jako Minister Sprawiedliwości – dawałem wyraz, że nie jest mi obojętna ludzka krzywda, podejmując między innymi inicjatywy ustawodawcze, jak choćby ostatnio projekt zmierzający do ochrony konsumentów przed lichwiarskimi pożyczkami.

Z przykrością jednak stwierdzam, że przedstawione przez Pana stanowisko absolutnie mija się z istotą problemu, którego dotyczy, a którego genezą była odmowa przyjęcia do druku przez pracownika łódzkiej drukarni materiałów promujących treści homo-, bi- i transseksualne. Odmowa – co już na wstępie podkreślam – podjęta z uwagi na treść materiałów, a nie zleceniodawcę.

czytaj dalej …