Prezydium Klubu Parlamentarnego i… konkurs plastyczny dla dzieci

28 maja 2013r. o godz. 1700 w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu przy ul. Długosza 3 odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pod tytułem „JA, MOJA RODZINA, MÓJ ŚWIAT” zorganizowanego przez Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Solidarnej Polski Posła Arkadiusza Mularczyka oraz Wiceprzewodniczącego Klubu Andrzeja Romanka.
Continue reading …

Akcja zbierania podpisów pod inicjatywą odwołania H. Gronkiewicz-Waltz

W samo południe słonecznej niedzieli Solidarna Polska wraz z Klubem Młodych zainaugurowała swoje uczestnictwo w inicjatywie przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydent Warszawy: Hanny Gronkiewicz- Waltz.
Continue reading …