Spotkanie opłatkowe KP SP

Posłowie Klubu SP zebrali się dzisiaj na spotkaniu opłatkowym w Sejmie. Wspólne dzielenie się opłatkiem i kolędowanie przybliżało wszystkich do zbliżających się wyjątkowych i magicznych Świąt Bożego Narodzenia.

W imieniu posłów KP SP oraz władz Solidarnej Polski składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, miłości i błogosławieństwa Bożego!

„Spotkajmy się przy stole,
Podzielmy się sercami,
Z tymi, którzy są teraz
I co byli z nami.
Bo Bóg rozdaje miłość,
Wszystkim, bez wyjątku,
Zesłaną na ziemię
w małym Dzieciątku”

Continue reading …

Oświadczenie poseł B. Kempy w zw. z próbą zestawiania jej sprawy z tzw. „aferą kilometrową R. Sikorskiego”

W nawiązaniu do informacji o próbie zestawienia dwóch  skrajnie różniących się sytuacji dotyczących służbowych wyjazdów poselskich (mojej i marszałka R. Sikorskiego) – uprzejmie informuję, że zestawienie tych spraw traktuję jako insynuację i nadużycie:

  1. W odróżnieniu od R. Sikorskiego – gdy używałam samochodu do realizacji mandatu poselskiego wykazywałam faktyczny stan licznika kilometrów w samochodzie. Stan faktyczny zawsze zgadzał się ze stanem prawnym. Czynię to do dzisiaj  mimo, iż przepisy tego nie wymagają.
  2. W odróżnieniu od R. Sikorskiego – miałam biura poselskie w kilku miejscowościach oraz aktywnie sprawowałam mandat na terenie okręgu i całego kraju.
  3. W odróżnieniu od R. Sikorskiego – nigdy nie miałam do dyspozycji 24-godzinnej ochrony BOR wraz z kolumną kilku samochodów.
  4. W odróżnieniu od R. Sikorskiego – rozdzielałam funkcję posła i wiceministra ograniczając wykorzystanie limuzyny rządowej do niezbędnego minimum.

Próby zestawienia obu przypadków jako analogicznych będę traktowała jako naruszenie mojego dobrego imienia i dóbr osobistych.

Z poważaniem,

Beata Kempa

Poseł na Sejm RP 

Komentarz prezesa Z. Ziobro do sprawy więzień CIA w Polsce

Prezes Zbigniew Ziobro na konferencji w sprawie raportu o więzieniach CIA w Polsce:

” (…) Nikt nie ma wątpliwości, że z terroryzmem należy walczyć brutalnie. Nie wpiszę się do chóru tych wszystkich, którzy potępiają Amerykanów za stosowanie brutalnych i twardych metod (…) Rodzi się jednak pytanie, co do motywacji polskich przywódców, pana Kwaśniewskiego i Millera, w czasie, kiedy kierowali polskim państwem, co do decyzji, które podjęli angażując Polskę w te działania (…)”

Źródło: artykuł

Śmieci z Salwadoru nie dotrą do Polski!

Toksyczne odpady z Salwadoru, które miały zostać zutylizowane w Strzemieszycach (Dąbrowa Górnicza) nie trafią na Śląsk. Zakład utylizacji po rozmowie z ministrem środowiska zdecydował, że nie przyjmie śmieci!

W ubiegłym tygodniu odbyło się, na wniosek KP SP, posiedzenie sejmowej Komisji Środowiska, na które zaprosiliśmy przedstawicieli mieszkańców Strzemieszyc. Klub SP domagał się przedstawienia na posiedzeniu Sejmu „informacji nt. dostawy do Polski 70 ton niebezpiecznych odpadów z Salwadoru w celu ich utylizacji”.

Pod tym linkiem zapis posiedzenia komisji: Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska
źródło: TVP Regionalna – Program w TVP Regionalna wraz z mieszkańcami zagrożonego terenu 

Śmieci z Salwadoru – wniosek KP SP o informację w tej bulwersującej sprawie!

Dzisiaj o 17:00 na wniosek Klubu Sprawiedliwa Polska zbierze się w Sejmie Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Członkowie Komisji rozpatrzą i zaopiniują dla Marszałka Sejmu wniosek KP SP o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji nt. dostawy do Polski ponad 70 ton niebezpiecznych odpadów z Salwadoru w celu ich utylizacji”.

W posiedzeniu Komisji będą uczestniczyć także, jako obserwatorzy, przedstawiciele mieszkańców Dąbrowy Górniczej, członkowie komitetu protestacyjnego. To właśnie w Dąbrowie Górniczej mają zostać zutylizowane toksyczne odpady z Salwadoru.

 

Krajowy Rejestr Pedofilów – projekt ustawy już na tym posiedzeniu Sejmu!

YouTube Preview Image

Dzisiaj o 14:00 w Sejmie pierwsze czytanie projektu ustawy autorstwa SP o  „Krajowym Rejestrze Pedofilów”! W imieniu wnioskodawców będzie występowała wiceprzewodnicząca KP SP, pani poseł Beata Kempa.

Stanowisko KP SP ws. rządowego projektu ustawy o Karcie Dużej Rodziny!

Poseł KP SP Tadeusz Woźniak na poprzednim posiedzeniu Sejmu przedstawił stanowisko Klubu dot. rządowego projektu uchwały ws. Każdy Dużej Rodziny:

„(…) Dlatego Klub Parlamentarny Sprawiedliwa Polska wnosi o podjęcie dalszych prac nad projektem ustawy o Karcie Dużej Rodziny mimo, że jest on niedoskonały, mimo, że jest próbą uniku państwa względem rodzin i samorządów. Jest to jednak projekt, który być może nawet wbrew wnioskodawcy pokazuje, że nie da się uniknąć dyskusji o rodzinie i o jej prawach. My tę dyskusję chcemy podjąć ponieważ od dawna o to zabiegamy.  Zapewniamy też, że o prawa rodziny będziemy dalej zabiegać wszelkimi dostępnymi środkami. Będziemy je tworzyć i będziemy ich bronić ponieważ rodzina jako święta instytucja w pełni na to zasługuje. Zdrowa rodzina, silna rodzina dobrze uformowana i zasobna to bezpieczny byt państwa, to nasza nadzieja na lepszą przyszłość (…)”

Continue reading …