Podział gminy Kamienica wbrew woli mieszkańców

YouTube Preview Image YouTube Preview Image

Poseł Arkadiusz Mularczyk złożył na ręce ministra A. Halickiego ponad 2 tysiące podpisów zebranych przez mieszkańców gminy Kamienica, którzy domagają się cofnięcia rozporządzenia Rady Ministrów o podziale gminy. Ponadto poseł Mularczyk zapowiedział poinformowanie o sprawie Najwyższej Izby Kontroli oraz Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na wyjazdowym posiedzeniu Sejmu we Wrocławiu rząd zdecydował o podziale 8-tysięcznej gminy Kamienica. Ta sprawa wzbudziła ogromne kontrowersje w gminie, ponieważ na takie działanie nie było zgody mieszkańców oraz władz samorządowych. Referendum, które odbyło się w tej sprawie było nieważne ze względu na niską frekwencję. Dla takiego podziału nie było także uzasadnienia ekonomicznego – jest tutaj negatywna opinia ministra finansów. Podział budzi więc kontrowersje ze względów ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Continue reading …