Oświadczenie Zbigniewa Ziobro Prokuratora Generalnego w sprawie wyroku dot. odmowy wykonania usługi druku dla organizacji LGBT

Sądy są zobowiązane strzec konstytucyjnej wolności sumienia, a nie ją łamać. Mają stać na straży praw i wolności obywateli, w tym także wolności działalności gospodarczej, a nie narzucać im przymus. Żadne ideologiczne racje nie uzasadniają naruszania tych fundamentalnych zasad.

Dlatego wyrok nakazowy skazujący Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa wobec pracownika prywatnej drukarni, który z powodu własnych przekonań odmówił przyjęcia zlecenia Fundacji LGBT Business Forum i drukowania materiałów promujących treści homo, bi- i transseksualne, jest niebezpiecznym precedensem. Burzy wolność myśli, przekonań i poglądów, a także swobodę gospodarczą, polegającą na dowolności transakcji. Stawia w uprzywilejowanej pozycji Fundację reprezentującą środowiska mniejszości seksualnych, a łamie wolność sumienia pracownika, który ma prawo nie popierać homoseksualnych treści.

Mając więc na względzie konieczność ochrony interesu społecznego i podstawowych wolności obywatelskich, Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zdecydował o przystąpieniu przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi do postępowania przed Sądem Rejonowym dla Łodzi Widzewa. Celem jest obiektywne rozpatrzenie złożonego wniosku o ukaranie, mając na względzie zasady wolności sumienia i zdrowego rozsądku.

źródło: ms.gov.pl

Uroczyste rozpoczęcie prac archeologicznych

26 lipca 2016 roku w Areszcie Śledczym w Warszawie-Mokotowie odbyła się konferencja prasowa poświęcona rozpoczęciu prac archeologicznych na terenie Aresztu.

W konferencji udział wzięli: Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki, wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej dr hab. Krzysztof Szwagrzyk oraz dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL Jacek Pawłowicz.

Rozpoczęte prace archeologiczne mają na celu odnalezienie miejsc pochówków ofiar terroru komunistycznego. Jak podkreślił Wiceminister Patryk Jaki rozpoczęte prace „… są kolejnym etapem w budowie Muzeum, które powstaje w tym budynku. Mamy nadzieję, że będzie to jedno z największych i najbardziej wyjątkowych muzeów w tej części Europy. To będzie miejsce gdzie jak w soczewce będzie pokazana ważna część historii Polski.”  Wiceminister Patryk Jaki podziękował także wiceprezesowi Krzysztofowi Szwagrzykowi za całokształt już przeprowadzonych przez niego prac archeologicznych i poszukiwawczych, które zrealizowano m. in. w kwaterze „Ł” na Cmentarzu Powązkowskim oraz w innych regionach Polski. Continue reading …

Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro reaguje, by chronić dobro dzieci

– Za niedopuszczalne uważam zdarzenia, gdy mimo ewidentnej potrzeby ochrony dobra małoletnich pokrzywdzonych przestępstwem (zwłaszcza o charakterze seksualnym) ich imiona i nazwiska umieszcza się bezrefleksyjnie na wokandzie dostępnej dla wszystkich – głosi pismo skierowane na polecenie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro do prezesów Sądów Apelacyjnych w całym kraju.

Wystąpienie jest zdecydowaną reakcją na dwa tego typu incydenty, do których doszło w ostatnim czasie w Sądzie Rejonowym Poznań – Grunwald i Jeżyce w Poznaniu oraz w Sądzie Rejonowym w Radomsku.

Continue reading …

Zbigniew Ziobro rozpoczyna walkę z lichwą

– Z bezkarności cwaniaków, którzy udzielają lichwiarskich pożyczek, wynika ogromna ludzka krzywda. Bezwzględni przestępcy, wykorzystując łatwowierność i ciężką sytuację osób będących w potrzebie, często starszych, doprowadzają tysiące ludzi do stanu zupełnej bezradności i beznadziejności. Wiele ofiar lichwiarzy ląduje na bruku, a zdarzały się też przypadki samobójstw. Wobec tej patologii państwo nie może pozostawać obojętne – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Podczas konferencji prasowej, w której wzięła udział senator Lidia Staroń, zaprezentowano zmiany w prawie, które pozwolą na skuteczną walkę z lichwą.

Continue reading …

Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik proponują zaostrzenie kar za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym

– Chcemy ograniczyć nieodpowiedzialne i groźne zachowania nieokrzesanych kierowców, którzy regularnie, w sposób drastyczny, naruszają zasady bezpieczeństwa, powodując śmierć i zniszczenia na polskich drogach. Nic nie rozzuchwala sprawców bardziej niż bezkarność – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro.

Na konferencji prasowej, w której wziął również udział Sekretarz Stanu Michał Wójcik, przedstawiono przygotowany w resorcie sprawiedliwości projekt ustawy zaostrzającej kary za przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym.

– Kończy się okres bezkarności i czas zabaw bandytów drogowych z policją – zaznaczył wiceminister Michał Wójcik.

Continue reading …

Ostrzejsze kary za korupcję w wymiarze sprawiedliwości

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad zmianami w Kodeksie karnym, które mają zapobiec korupcji wśród sędziów i prokuratorów, a w razie wykrytych przypadków przekupstwa – pozwolić na surowe karanie sprawców.

– Prokuratorzy i sędziowie stoją na straży praworządności i bezpieczeństwa Polaków. Można i należy od nich wymagać więcej niż od przeciętnych obywateli. Gdy obywatel staje przed sądem, musi mieć przekonanie, że trafia na obiektywnego, bezinteresownego sędziego, na którego nie można wpłynąć przez łapówkę – podkreśla Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro. – Aby dbać o te standardy, chcemy zaostrzyć odpowiedzialność karną w przypadkach korupcji w wymiarze sprawiedliwości. Tych, którzy dopuszczą się takiego czynu, będziemy piętnować i eliminować z zawodu – zapowiada Minister.

Continue reading …

Oświadczenie Prezesa SP ws. Rzezi Wołyńskiej

Najgorsza była ta niedziela. W krwawą niedzielę, 11 lipca 1943 roku, śmierć od kuli była błogosławieństwem. Bo była najlżejsza. Ukraińscy nacjonaliści przyszli mordować polskich sąsiadów tak, by zadawać im jak największe cierpienie. Wszystkich bez wyjątku – kobiety, starców, dzieci, nawet niemowlęta. Niewinne ofiary nienawiści ukraińskich nacjonalistów wołają dziś o pamięć.

W 73. rocznicę rzezi wołyńskiej Solidarna Polska oddaje hołd wszystkim Polakom, którzy padli ofiarą oprawców ogarniętych nacjonalistycznym szałem. Pamiętamy też o zamordowanych Ormianach, Żydach, Czechach  oraz przedstawicielach innych narodowości. Składamy cześć odważnym Ukraińcom, którzy w tym okrutnym czasie zachowali człowieczeństwo. Narażali życie i ginęli, ratując polskich sąsiadów przed bestialstwem.

Ofiarom jesteśmy  winni pamięć, a nade wszystko prawdę. Na tej prawdzie chcemy budować przyszłość i jak najlepsze relacje z niepodległą Ukrainą. To jedyna droga do rzeczywistego pojednania, bo tylko prawda, nawet jeśli jest najboleśniejsza, wyzwala.

Ta masowa i straszna zbrodnia popełniona przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA) przez dziesiątki lat nie została oficjalnie nazwana – zgodnie z prawdą historyczną – Ludobójstwem.

Jesteśmy przekonani, że dzień 11 lipca zostanie Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na ludności polskiej II Rzeczpospolitej.

Honor et gloria.

Prezes Zarządu Głównego
Solidarnej Polski
Zbigniew Ziobro

Walka z oszustami podatkowymi

– Państwo nie może być słabe wobec silnych, a silne wobec słabych, tak jak to obserwowaliśmy w czasach, kiedy rządził Donald Tusk. Dziś to zmieniamy – mówił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro na wspólnej konferencji z Premier Beatą Szydło i Ministrem Finansów Pawłem Szałamachą.

W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przedstawiono rozwiązania, które pozwolą na skuteczną walkę z oszustwami podatkowymi.

– Polacy oczekują, że państwo będzie chroniło tych, którzy uczciwie płacą podatki. Jednocześnie oczekują, że ci którzy tego nie przestrzegają, będą ukarani – zaznaczyła Beata Szydło.

Zbigniew Ziobro przywołał dane NIK, wskazujące, że budżet państwa stracił w zeszłym roku ponad 80 mld zł w wyniku działania oszustów podatkowych. -To gigantyczne kwoty, które przekraczają wyobraźnię zwykłego śmiertelnika – podkreślił minister.

Continue reading …