20 Paź
2013

Bezpieczeństwo

Uczciwa i bezpieczna Polska

  •  Zaostrzenie kar za najpoważniejsze przestępstwa
  • Zero korupcji
  • Konfiskata majątków przestępców
  • Zwiększenie praw pokrzywdzonego
  • Dość wypuszczania z więzień pedofili i morderców
  • Dość wielokrotnego warunkowego zawieszania kary
  • Zero tolerancji dla narkotyków
  • Ściganie każdego przestępstwa
  • Rzetelny proces karny
  • Bezpłatna pomoc prawna

 

Zbigniew Ziobro jako Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny pokazał, że można skutecznie walczyć z przestępczością. Po dwóch latach jego urzędowania, popełniano o 1000 przestępstw mniej każdego dnia.
W tamtym okresie znacznie zwiększyła się liczba wykrytych przypadków korupcji. Zaczęto skutecznie pozbawiać przestępców majątków. Polacy wreszcie zaczęli pozytywnie oceniać wymiar sprawiedliwości. Tymczasem za czasów rządów Platformy Obywatelskiej przestępczość znowu wzrasta. Mamy coraz więcej afer, korupcji, chuligaństwa. Nawet w przypadkach poważnych przestępstw, sądy łagodnie obchodzą się z kryminalistami. Społeczeństwo czuje się coraz mniej bezpieczne. Sędziowie, zamiast surowo karać łapówkarzy, krytykują organy ścigania. Solidarna Polska prezentuje pakiet rozwiązań, które zwiększą bezpieczeństwo każdego z nas.

20 Paź
2013

Bezpieczeństwo – Nasze inicjatywy ustawodawcze

Nasze inicjatywy:
1. Poselski projekt ustawy, który przewiduje stworzenie Krajowego Rejestru Pedofilów. Pomysł przewiduje powstanie internetowego wykazu osób, które były kiedykolwiek karane za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Rejestr byłby jawny i każdy miałby do niego dostęp, tak jak jest to w USA.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-864-2013/$file/7-020-864-2013.pdf
2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny – projekt dotyczy rozszerzenia katalogu czynów, które nie podlegają instytucji zatarcia skazania o zbrodnię zabójstwa (w tym zabójstwo małoletniego zwłaszcza na tle seksualnym).
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1753
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/9FFDD4DA95BE0015C1257BF100324E8D/%24File/1753.pdf
3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy – projekt dotyczy wprowadzenia możliwości orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie zamkniętym lub skierowania na leczenie ambulatoryjne wobec sprawców poważnych przestępstw, którym upływa okres wykonania kary lub mogą skorzystać z instytucji warunkowego zwolnienia.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?d=7B37E5F10BF54D40C1257BA400372496
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/CE0BD16466B89C22C1257BA400358BD2/%24File/1538.pdf
4. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Policji  – Dotyczy regulacji tzw. „strzału ratunkowego” – snajper policyjny ma za zadanie chronić zagrożone życie ofiary, a nie napastnika.
 http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-647-2013/$file/7-020-647-2013.pdf
5. Poselski projekt ustawy dotyczący konfiskaty majątków przestępców, którzy chociaż pośrednio uzyskali korzyści finansowe z działalności przestępczej. 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=241
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/73E01D36817EBA4DC12579C100524796/%24File/241.pdf
6. Poselski projekt ustawy o zmianie Kodeksu karnego. Proponowane zmiany dotyczą konfiskaty pojazdu nietrzeźwym kierowcom.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1174
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/77A8C44A045F1F48C1257B2D003C9A07/%24File/1174.pdf
7. Poselski projekt ustawy o zmianie Kodeksu karnego. Projekt zakłada zakaz orzekania kar w zawieszeniu dla osób, które były już kilkukrotnie prawomocnie skazane na kary w zawieszeniu.
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=836
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/340A5C3E1D82C6ECC1257AA80036FD5E/%24File/836.pdf

8. Poselski projekt ustawy, dotyczący wprowadzenia szczególnych środków zabezpieczający dla sprawców szczególnie okrutnych przestępstw. Ustawa przewiduje, że sąd w stosunku do przestępców skazanych na karę 10 lat pozbawienia wolności lub karę surowszą może orzec o potrzebie zastosowania specjalnego środka zabezpieczającego w formie pobytu w zakładzie zamkniętym lub skierowaniem na leczenie ambulatoryjne.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1538

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/CE0BD16466B89C22C1257BA400358BD2/%24File/1538.pdf

9. Poselski projekt ustawy o prokuraturze. Nasz projekt zakłada nową wizje prokuratury i ponowne połączenie funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego. 

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-340-2012/$file/7-020-340-2012.pdf

10. Poselski projekt ustawy o zmianie Kodeksu karnego. Proponowane zmiany dotyczą zaostrzenia kar za zabójstwo osoby małoletniej.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1108

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/043F5A963B1941EBC1257B17003A75C6/%24File/1108.pdf

20 Wrz
2013

Bezpieczeństwo

Zaostrzenie kar za najpoważniejsze przestępstwa

   Chcemy, aby zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem lub zabójstwo dziecka karane było wyłącznie karą 25 lat pozbawienia wolności albo dożywociem. Należy wprowadzić możliwość orzekania kary dożywotniego pozbawienia wolności bez warunkowego zwolnienia. Przestępstwo gwałtu powinno stać się zbrodnią, co wykluczy możliwość stosowania warunkowego zawieszenia wykonania kary. Dość fikcji pobicia ze skutkiem śmiertelnym – takie zdarzenia, które bardzo często są przypadkami ohydnych zabójstw muszą być karane z całą surowością prawa.

Zero korupcji

   Miliony Polaków spotkało się z sytuacją, w której żądano od nich łapówki: w szpitalu, w szkole,       w urzędzie, na policji. Ostatnio ujawnione przypadki łapówkarstwa przy informatyzacji urzędów oraz w służbie zdrowia pokazały gigantyczną skalę korupcji w Polsce. Polska potrzebuje programu
Zero korupcji, obejmującego następujące działania:

– jawność procedur w instytucjach publicznych, surowe karanie łapówkarzy,
– zakaz zatrudniania działaczy partyjnych w urzędach i spółkach publicznych,
– działania edukacyjne,
– eliminacja uznaniowości w decyzjach urzędników.

Konfiskata majątków przestępców

   Solidarna Polska chce wprowadzenia systemu skutecznego konfiskowania majątków zdobytych przez przestępców, nawet jeśli został on później przepisany na rodzinę czy podstawione osoby. Zbigniew Ziobro opracował stosowny projekt już w 2007 r. Nie byłoby problemów z konfiskatą majątków oszustów, takich jak, sprawcy afery Amber Gold, gdyby już wtedy przyjęto proponowane rozwiązania. W przypadku skazania to przestępca powinien udowodnić legalność zgromadzonego majątku.

Zwiększenie praw pokrzywdzonego

   Solidarna Polska chce zwiększenia praw osoby pokrzywdzonej przestępstwem. Należy zwiększyć zakres pomocy psychologicznej i materialnej dla osób pokrzywdzonych. Konieczne jest wprowadzenie możliwości przyznawania tymczasowych odszkodowań na przykład na poczet rehabilitacji jeszcze w trakcie trwania procesu.

Dość wypuszczania z więzień pedofili i morderców

   Czy wiesz, że w przyszłym roku na wolność mogą wyjść najgorsi mordercy skazani kiedyś na karę śmierci, którą w 1989 zmieniono na karę 25 lat więzienia?” Solidarna Polska zgłosiła projekt ustawy, który temu zapobiegnie. Każdy skazany na minimum 10 lat pozbawienia wolności będzie przechodził obowiązkowe badania psychiatryczne przed zwolnieniem z więzienia. Jeżeli istnieje ryzyko, że przestępca nadal pozostaje niebezpieczny dla społeczeństw, będzie podlegać bezterminowemu uwięzieniu w zakładzie zamkniętym.

Dość wielokrotnego warunkowego zawieszania kary

   Polski wymiar sprawiedliwości zbyt często stosuje warunkowe zawieszenie kary, w rezultacie nawet notoryczni przestępcy chodzą wolno po ulicy, tak właśnie było w przypadku szefa Amber Gold – Marcina P.. Dlatego Solidarna Polska proponuje, aby osoba, która już dwukrotnie dopuściła się przestępstwa, nie mogła otrzymać kolejnego wyroku w zawieszeniu.

Zero tolerancji dla narkotyków

   Narkotyki nie są substancją nieszkodliwą jak twierdzi Palikot. Narkotyki powodują zakłócenie zdolności poznawczych, utrudniają naukę, są przyczyną chorób psychicznych. Ostatnio poznaliśmy dramatyczną opowieść mamy 16 – letniego Stasia, który w Wigilię popełnił samobójstwo w skutek palenia marihuany. Dlatego Solidarna Polska opowiada się za skuteczną walką z handlarzami narkotykami. Walka ta nie będzie skuteczna, jeżeli posiadanie narkotyków będzie bezkarne.

Ściganie każdego przestępstwa

   Solidarna Polska jest przeciwna propozycjom rządu PO-PSL, by kradzież mienia poniżej 1000 zł była wykroczeniem a nie przestępstwem. Taka propozycja obniży bezpieczeństwo Polaków, spowoduje, że znaczna część kradzieży będzie faktycznie bezkarna, a nawet jeżeli sprawca zostanie złapany, to będzie ukarany o wiele mniejszą karą niż dotychczas.

Rzetelny proces karny

   Jesteśmy przeciwni postulowanej przez Jarosława Gowina zmianie modelu postępowania karnego na tzw. kontradyktoryjny, w którym sąd nie będzie już dociekał prawdy, lecz zda się na dowody przedstawiane przez oskarżyciela i obrońcę. Wynik starcia pomiędzy najlepszymi adwokatami wynajmowanymi przez zorganizowane grupy przestępcze a kiepsko działającą prokuraturą jest z góry znany – i dlatego Solidarna Polska jest przeciwna tym zmianom.

Bezpłatna pomoc prawna

   Usługi prawników są zbyt drogie dla większości Polaków. Dlatego proponujemy, poza otwarciem zawodów prawniczych, stworzenie sieci biur z bezpłatnymi poradami prawnymi w każdym powiecie. Obywatele uzyskają w ten sposób fachową pomoc w sprawach sądowych i urzędowych.