24 Paź
2013

NOWA KONSTYTUCJA

Solidarna Polska powstała po to, aby zmienić system polityczny.
W jaki sposób zamierzamy to zrobić?

 

Nowa konstytucja – główne postulaty:

 • Czytelna odpowiedzialność i sprawna władza – wprowadzimy system prezydencki
 • Nowa ordynacja wyborcza – JOW z syst. mieszanym
 • Nowy system finansowania partii
 • Likwidacja immunitetów
 • Likwidacja Senatu i zmniejszenie o połowę liczby posłów
 • Szybki sąd dla urzędników i polityków – Sąd Odpowiedzialności Państwowej

 

Oddamy władze ludziom:

 • Powszechne wybory prokuratora generalnego
 • Decentralizacja i dekoncentracja władzy
 • Powszechne wybory marszałków województw
 • Powszechne wybory starostów powiatowych
 • Wzmocnienie referendum

 

„Napiszmy Ojczyznę na nowo!” – to hasło Solidarnej Polski rozpoczynające debatę o gruntownej reformie państwa. Zachcemy wszystkie środowiska w kraju podzielające nasza opinię o kryzysie państwa do współpracy przy tworzeniu nowej konstytucji, która ma „oddać Polskę obywatelom” a państwo uczynić sprawną machiną rozwiązującą narastające ludzkie problemy.

8 Lip
2013

Solidarna Polska konsekwentnie mówi o zmianie systemu politycznego w Polsce. Chcemy zmiany układu władzy, systemu prezydenckiego, nowej ordynacji wyborczej i innych radykalnych zmian.

Diagnoza problemu:

Od lat obserwujemy postępujący rozkład polskiego państwa, pogrążonego w wojnie domowej z zabetonowanym i degradującym się systemem politycznym. W warunkach kohabitacji kłótnie pomiędzy ośrodkami władzy o krzesło w Brukseli czy o samolot. A w warunkach jednolitości partyjnej walka pod stołem o władzę czy kłótnie kto wciągnie flagę na maszt pokazują całkowite wyczerpanie formuły polskiego systemu polityczno-ustrojowego. Obecnie trochę władzy ma sejm, trochę senat, trochę rząd, trochę prezydent co sprawia, że państwo jest nie sprawne i słabe. Ponadto w stanie permanentnych konsultacji i co najważniejsze rozproszonej odpowiedzialności, co dodatkowo potęguje jego zepsucie.

Państwo straciło tez autorytet, niedawno opublikowanie badania pokazują rekordowo niskie zaufanie do instytucji państwa. Obywatele, którzy nie ufają państwu są odbiciem kryzysu instytucji państwa, które zawodzi w wielu obszarach. Krach zaufania widać szczególnie do wymiaru sprawiedliwości, który obnażył „sędzia na telefon władzy”, czy prokuratorzy pełniący role „maszynki do umarzania śledztw”. Szwankują konstytucyjne mechanizmy kontroli władzy (np. RPO nie interweniujący ws. zabierania dzieci za biedę), czy nawet niegdyś świetnie działające narzędzia kontroli tj. komisje śledcze – zostały ośmieszone i zdegradowane.

Jednocześnie obecny system polityczny staje się fasadową okładką demokracji pod którą chowa się bezwzględny i autorytarny rząd partyjny, jednowładztwo liderów, które zamyka pluralizm i debatę w największych partiach. Jednocześnie legitymację wystawia im ordynacja wyborcza a pieczątkę przybija system finansowania partii politycznych, który gwarantuje reanimację nawet najbardziej zdegradowanych mechanizmów partyjnych.

Opisana kondycja państwa, przekłada się na co raz to bardziej widoczne przykłady nadużywania władzy szabel niżej tj. przez samorządy. Dochodzi do tego odwrócony od obywateli i nietransparentny system wyboru dziś kluczowych stanowisk tj. marszałek województwa czy starosta, który jest wybierany nie przez obywateli a w wyniku intryg politycznych.

Recepta:

Polska  potrzebuje dziś gruntownych reform państwa, „szarpnięcia cuglami” i zmian ustrojowych. Solidarna Polska jest gotowa i zdeterminowania do walki o „napisanie ojczyny na nowo” – czyli stworzenie nowej konstytucji, która odwróci się przodem do obywatela, zabierze politykom absurdalne przywileje i odda władzę ludziom. Stworzy państwo, gdzie odpowiedzialność nie będzie rozproszona, tylko precyzyjna a władza nie będzie mogła już grać na emocjach ludzi przerzucając się wzajemnymi oskarżeniami. Polskie państwo nie tylko może, ale musi być sprawne. Bez sprawnego państwa, nie będzie bezpieczeństwa, sprawiedliwości czy uczciwego podziału dóbr.

Ponadto Solidarna Polska rozpocznie kampanie z hasłem „Oddania władzy ludziom”. Powszechne wybory na prokuratora generalnego. Decentralizacja i dekoncentracja władzy np. powszechne wybory marszałków województw i starostów. Znaczące wzmocnienie roli referendów i inicjatyw obywatelskich.

Solidarna Polska wyraża głębokie przekonanie, że zbyt wiele ważnych decyzji odbywa się w sposób pośredni, przez korporację, polityków – bez udziału ludzi. Chcemy to zmienić i przywrócić władzę obywatelom – niech sami decydują kto będzie ich prokuratorem, starostą czy marszałkiem.