24 Paź
2013

Rejestr pedofilów

Solidarna Polska chce publicznego rejestru pedofilów na wzór amerykański oraz wprowadzenia zasady „Dwa razy i po pedofilu” – w przypadku drugiego ciężkiego przestępstwa seksualnego przeciwko dzieciom, sprawca skazywany będzie na karę dożywotniego pozbawienia wolności.

rejestr pedofili

W trosce o bezpieczeństwo dzieci, Solidarna Polska złożyła dzisiaj do laski marszałkowskiej projekt ustawy o ogólnodostępnym, Krajowym Rejestrze Pedofilów. Taki rejestr pozwoliłby na łatwe sprawdzenie, czy nauczyciel w szkole, instruktor sportowy, wychowawca na koloniach nie był wcześniej karany. Solidarna Polska proponuje także, aby każdy pracodawca miał obowiązek sprawdzenia w rejestrze pracownika, który będzie pracował z dziećmi. Dla Solidarnej Polski najważniejsze jest bezpieczeństwo dzieci. Chcemy wprowadzić rozwiązania, które sprawdzają się w innych krajach. Nasz projekt był wzorowany na istniejących już i funkcjonujących rozwiązaniach z USA.  Dr J. Czabański, autor projektu SP, przedstawił na konferencji, jak podczas swojej pracy w USA mógł w każdej chwili sprawdzić, czy w otoczeniu nie ma osób skazanych za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy rodzic w Stanach Zjednoczonych może odpowiednio zadbać o bezpieczeństwo swoich dzieci. Solidarna Polska chce, aby rejestr był publicznie dostępny dla rodziców, którzy w ten sposób będą mogli chronić swoje dzieci. Nie możemy, powołując się na ochronę danych osobowych twierdzić, że pedofile mają prawo do ochrony, jeżeli wiąże się to z narażeniem innych ludzi na niebezpieczeństwo.

YouTube Preview Image

 

Solidarna Polska złoży także w Sejmie projekt zmian z kodeksie karnym wprowadzający zasadę „2 razy i po pedofilu”, na wzór amerykańskiej zasady „three strikes and you’re out”.  Zmiana ta zakłada, że w przypadku recydywy, za drugie brutalne przestępstwo seksualne wobec dziecka, przestępca byłby skazywany na dożywotnią karę pozbawienia wolności. Jest to kolejny projekt Solidarnej Polski zmierzający do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci. Już w ubiegłym roku proponowaliśmy zaostrzenie kar za przestępstwa zgwałcenia, w tym, w szczególności, za gwałty na dzieciach. Ten projekt został w Sejmie odrzucony. Przyszedł czas na wypowiedzenie pedofilom wojny, społeczeństwo ma prawo wygrać tę batalię, tak jak wygrano tę wojnę w USA.

10 Paź
2013

Rejestr pedofilów – Nasze inicjatywy ustawodawcze

1. Poselski projekt ustawy, który przewiduje stworzenie Krajowego Rejestru Pedofilów. Pomysł przewiduje powstanie internetowego wykazu osób, które były kiedykolwiek karane za przestępstwa seksualne wobec dzieci. Rejestr byłby jawny i każdy miałby do niego dostęp tak jak jest to w USA.

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-864-2013/$file/7-020-864-2013.pdf

2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny – projekt dotyczy rozszerzenia katalogu czynów, które nie podlegają instytucji zatarcia skazania o zbrodnię zabójstwa (w tym zabójstwo małoletniego zwłaszcza na tle seksualnym).

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1753

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/9FFDD4DA95BE0015C1257BF100324E8D/%24File/1753.pdf

3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy – projekt dotyczy wprowadzenia możliwości orzeczenia środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie zamkniętym lub skierowania na leczenie ambulatoryjne wobec sprawców poważnych przestępstw, którym upływa okres wykonania kary lub mogą skorzystać z instytucji warunkowego zwolnienia.

http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1538

http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/CE0BD16466B89C22C1257BA400358BD2/%24File/1538.pdf