8 Lip
2013

SZKOLNICTWO

Solidarna Polska proponuje, aby MEN posiadał prawa autorskie do podręczników szkolnych i udostępniał je w formie elektronicznej tak, aby każdy zainteresowany mógł je pobierać i wydrukować – dotyczyłoby to zarówno wydawnictw, jak i osób prywatnych. W ten sposób każdego rodzica będzie stać na bezproblemowe zapewnienie swoim dzieciom podręczników szkolnych.

Chcemy również przywrócenia opieki lekarskiej w szkołach. W osiągnięciu najwyższych standardów opieki medycznej dla naszej młodzieży ma pomóc specjalnie opracowywany przez Solidarną Polskę program profilaktyki zdrowotnej dla wszystkich uczniów.

Będziemy walczyć o wprowadzenie darmowych posiłków dla dzieci w szkołach. Dość głodujących dzieci na lekcjach. Każde dziecko powinno mieć możliwość zjedzenia bezpłatnego ciepłego posiłku w szkole.

Solidarna Polska proponuje również zmiany w programach nauczania. Jednym z głównych postulatów jest przywrócenie właściwej i kompletnej formy lekcji historii, zredukowanej dziś do niewystarczającego minimum.

7 Lip
2013

Szkoły – Nasze inicjatywy ustawodawcze

1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty – projekt dotyczy uregulowania przez ustawodawcę systemu obrotu używanymi podręcznikami w Polsce.
 http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/8DA6441274F410C7C1257C05004493F9/%24File/1823.pdf
 2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o cenach  – Dotyczy wprowadzenia urzędowej ceny maksymalnej na podręczniki szkolne ze szczególnym uwzględnieniem podręczników wydawanych w formie elektronicznej, których cena maksymalna nie może przekroczyć połowy wartości ceny ustalonej dla podręcznika w wersji papierowej.
 http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-520-2013/$file/7-020-520-2013.pdf
 3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty – projekt dotyczy wprowadzenie zakazu łączenia stanowiska kuratora i wicekuratora oświaty z mandatem radnego.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/CB0ACC0EC803BBDAC1257B730035035F/%24File/1384.pdf