Deklaracja ideowa

Świadomy tego, że:

– wspólnota narodowa to nierozerwalny związek pokoleń minionych, teraźniejszych i przyszłych, a jej podtrzymywanie, umacnianie i rozwój jest moralnym zobowiązaniem jej członków;

– w toku dziejów moralne podstawy polskiej wspólnoty narodowej zostały ukształtowane przez katolicyzm;

– źródłem siły i żywotności wspólnoty narodowej jest wolność i autonomia tworzących ją obywateli i poszanowanie dla jej naturalnego wewnętrznego pluralizmu;

– naród jest rodziną rodzin a Rzeczpospolita jest zobowiązana do wspierania i troski o rodzinę;

– zasadami organizacji polskiej wspólnoty winna być solidarność, równość wobec prawa i sprawiedliwość społeczna;

– zgodnie z nauką świętego Jana Pawła II w ramach wspólnoty solidarność powinna iść przed walką, a zarazem wyzwalać do walki o jej lepszy i bardziej sprawiedliwy kształt;

– solidarność powinna obejmować wszystkich członków wspólnoty, także tych najsłabszych i najbardziej bezbronnych, czego wyrazem winno być zagwarantowanie przez Rzeczpospolitą ochrony godności życia ludzkiego od chwili poczęcia;

Przystępuję do partii „Solidarna Polska”, by poprzez członkostwo w niej i zbiorowe współdziałanie wcielać w życie zawarte w tej deklaracji wartości i ideały.