7 Lip
2013

Ochrona zdrowia – Nasze inicjatywy ustawodawcze

1. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – Dotyczy zawężenia oraz doprecyzowania obowiązków lekarza wiążących się z jego ewentualną odpowiedzialnością finansową w zakresie wypisywania recept.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/Projekty/7-020-59-2012/$file/7-020-59-2012.pdf
2. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty – projekt dotyczy przywrócenia dostępu do opieki medycznej dla dzieci w szkołach; zapewnienia finansowania przez państwo wyżywienia dzieci w przedszkolach, szkołach i innych placówkach publicznych.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/96ECDDAA881B3B24C1257B2700371AE3/%24File/1163.pdf
3. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży – projekt dotyczy uchylenia dopuszczalności przerwania ciąży w przypadku gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.
http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/1F5C328089C9B5A9C1257A69003BB9B0/%24File/670.pdf