Władze

ZARZĄD GŁÓWNY:

Prezes:
Zbigniew Ziobro

Wiceprezesi:
Beata Kempa

Skarbnik:
Jacek Włosowicz

Członkowie Zarządu:

  1. Tadeusz Cymański
  2. Andrzej Dera
  3. Mieczysław Golba
  4. Patryk Jaki
  5. Arkadiusz Mularczyk
  6. Józef Rojek
  7. Andrzej Romanek
  8. Tadeusz Woźniak
  9. Michał Wójcik
  10. Jan Ziobro

Pełnomocnik ds. struktur:
Tadeusz Woźniak

Krajowy Rzecznik Dyscyplinarny:
Andrzej Romanek